A recuperación do turismo en Europa efectuarase en tres fases.