DIRECTORIO DOCENTES
Dirección estratéxica de organizacións turísticas
 • Nome: Paula Álvarez González
 • Email: p.alvarez.gonzalez@usc.es
 • Extensión: 982824476
 • Despacho: 0.15 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas
 • Nome: Adolfo Carballo Penela
 • Email: adolfo.carballo@usc.es
 • Extensión:11590
 • Despacho: 314 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Dirección comercial das empresas turísticas
 • Nome: María Teresa García
 • Email: mariateresa.garcia@usc.es
 • Extensión: 11632
 • Despacho: 337 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Promoción do turismo urbano
 • Nome: Antonio Vázquez Sanmartín
 • Email: antonio.vazquez.sanmartin@usc.es
 • Máis información: ver
Dirección financeira das empresas turísticas
 • Nome: Inés Lalinde Roura
 • Email: ines.lalinde@usc.es
 • Extensión: 11625
 • Despacho: 348 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
TICs aplicadas ao turismo
 • Nome: Eduardo Sánchez Vila
 • Email: eduardo.sanchez.vila@usc.es
 • Extensión: 16466
 • Despacho: 211 (Escuela Técnica Superior de Ingeniería)
 • Máis información: ver
Impacto económico do turismo urbano
 • Nome: Fidel Martínez Roget
 • Email:  fidel.martinez@usc.es
 • Extensión: 11651
 • Despacho: 209 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos
 • Nome: Ismael Yrigoy
 • Email:  ismael.yrigoy@usc.es
 • Área: Análise Xeográfica Rexional
 • Máis información: ver
Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica
 • Nome: Begoña Fernández Rodríguez
 • Email: begona.fernandez@usc.es
 • Extensión: 12715
 • Despacho: 109 (Facultade de Geografía e Historia)
 • Máis información: ver

_____________________________________________________________________

 • Nome: Juan Manuel Monterroso Montero
 • Email: juanmanuel.monterroso@usc.es
 • Extensión: 12716
 • Despacho: decanato (Facultade de Geografía e Historia)
 • Máis información: ver
Tendencias internacionais en destinos urbanos
 • Nome: Xosé Manuel Santos Solla
 • Email: xosemanuel.santos@usc.es
 • Extensión: 12629
 • Despacho:  (Facultade de Geografía e Historia)
 • Máis información: ver
Marketing dixital
 • Nome: José Ramón Porto Pedrido
 • Email: josera.porto@usc.es
 • Despacho: 314 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Investigación de mercados: Análise do turismo urbano
 • Nome: Leandro Benito Torres
 • Email: ito.benito@usc.es
 • Extensión:11652
 • Despacho: 340 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo
 • Nome: María José Piñeira Mantiñán
 • Email: mariajose.pineira@usc.es
 • Área: Análise Xeográfica Rexional
 • Máis información: ver
 • Nome: Ángel Miramontes Carballada
 • Email: angel.miramontes@usc.es
 • Extensión: –
 • Despacho: 238 (Fac. Xeografía e Historia)
 • Máis información: ver
Comportamento do turista urbano
 • Nome: Mercedes Novo Pérez
 • Email:  mercedes.novo@usc.es
 • Extensión: 13932
 • Despacho: 43
 • Máis información: ver

________________________________________________

 • Nome: Carlos Vila Lago
 • Email: carlos.vila@usc.es
 • Extensión: –
 • Despacho: Facultad de Humanidades
 • Máis información: ver
Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas
 • Nome: manuel Fernando Picón García
 • Email: fernando.picon@usc.es
 • Extensión: –
 • Despacho: – (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Dereito do traballo e da seguridade Social en empresas turísticas
 • Nome: Francisco Javier José Pedreira Sánchez
 • Email: franciscojavier.pedreira@usc.es
 • Extensión: 15138
 • Despacho: – (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver
Dereito urbanístico e planeamento turístico
 • Nome: Ángel Miramontes Carballada
 • Email: angel.miramontes@usc.es
 • Extensión: –
 • Despacho: 238 (Fac. Xeografía e Historia)
 • Máis información: ver
Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas
 • Nome: Concepción Varela Neira
 • Email: conchi.varela@usc.es
 • Extensión: 11711
 • Despacho: 304 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 • Máis información: ver

Se detecta calquer erro na información ou se desexa ampliala, por favor, contacte a través de master.turismo@usc.es.  Grazas pola súa colaboración.