A USC convoca os XVI “Premios á calidade lingüística”, co obxectivo de fomentar o uso do galego entre o estudantado, ligado ao espallamento da cultura da calidade na elaboración e defensa dos seus traballos.

Os Traballos de Fin de Mestrado (TFMescritos en galego poden optar a un premio.

Con este certame prémiase os mellores traballos académicos, traballos de fin de grao (TFG) e traballos de fin de mestrado (TFM) redactados en galego neste curso académico 2019-2020.

 

CATEGORÍAS DOS PREMIOS

Concédense en total quince premios á calidade en tres categorías.

  • Traballos académicos de curso: cinco premios de 150 euros por cadansúa grande área de coñecemento (Ciencias da Saúde, Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura, Humanidades)
  • TFG: cinco premios de 300 euros por cadansúa grande área de coñecemento
  • TFM: cinco premios de 500 euros por cada unha das grandes áreas de coñecemento, é dicir: cinco premios por un total de 2000 euros

En todos os casos, os gañadores e gañadoras reciben ademais un diploma para o seu curriculum.

Para concorrer só cómpre presentar unha copia do traballo, unha vez que estea aprobado, xunto cos datos que se solicitan, nos rexistros da USC dentro dos seguintes prazos.

PRAZOS:

  • Traballos académicos de curso ata o 31 de xullo
  • TFG e TFM: ata o 30 de setembro

PREMIOS Á CALIDADE LINGÜÍSTICA DOS TRABALLOS DE FIN DE MESTRADO

Concretamente para os mestrados OFICIAIS podes consultar os destinatarios, información sobre os premios, como presentar as solicitudes e a resolución da convocatoria nas bases que figuran na web da USC.

Para máis información visita a Área de dinamización da USC.