Por que estudar USC Turismo?

 • Más de 17 años de experiencia en formación teórica y práctica en Turismo.
 • 9 créditos en prácticas en empresas e instituciones del sector
 • Equipo de máximo nivel académico que trabaja en un ambiente multidisciplinar y multicultural
 • Presentes en la Red Interuniversitaria de Másteres en Turismo

Saídas profesionais

 • Dirección de empresas e actividades turísticas.
 • Planificación e xestión de destinos turísticos en institucións públicas e privadas.
 • Planificación e xestión de proxectos de aproveitamento dos recursos turísticos.
 • Investigación de mercados turísticos e desenvolvemento do coñecemento no ámbito do turismo.
 • Formación e asesoramento no campo turístico.
 • Emprendemento de actividades turísticas.

 

 

Imprescindible

O máster impártese nas dúas linguas oficiais da USC (galego e castelán) polo que se a túa lingua materna non é unha delas será requisito imprescindible ter a certificación de B2 en polo menos unha das dúas linguas.

Prezo

 1. Alumnado UE: Para alumnado de dentro da UE o prezo é de 1.300€ aprox*.
 2. Alumnado Non UE: Para alumnado de fóra da UE o prezo é de 3.700€ aprox*. (+info)

*Tasas Administrativas: apertura expediente (22,31€), TUI (4,79€), solicitud equivalencia de ser precisa (27,09€), seguro accidentes obrigatorio (15€)