A Directora de Turismo de Galicia declarou nun debate online coa AEDH (Asociación Española de Directores de Hoteis) que Galicia contará cun plan de seguridade sanitaria e será o Consello Galego de Turismo o encargado de executalo.

Na devandita reunión abordáronse principalmente tres temas:

  1.  A procura do turismo nacional.
  2.  A implementación de medidas económicas para a flexibilización do mercado laboral.
  3.  O establecemento de redes de cooperación entre as administracións e entidades privadas.

O Conselleiro de Cultura e Turismo, quen participou na reunión, lembrou que a Xunta vai destinar 25 millóns de euros co obxectivo de reactivar o sector turístico. Devandito importe distribuirase, por unha banda, para axudas directas ós establecementos turísticos e polo outro para campañas de promoción de Galicia como destino turístico. Con isto último quérese fomentar o turismo nacional e de proximidade pero para isto é necesario haxa unha boa coordinación entre as administracións e que persigan un obxectivo común.

Ademais, o conselleiro reclamoulle ao Goberno español un ERTE específico para as empresas turísticas debido ao desenvolvemento dunha actividade altamente estacional o que lles impide cumprir a obrigación de manter o emprego seis meses despois do fin do confinamento. O conselleiro trasladoulle a proposta dos empresarios hostaleiros de alongar os ERTES por causa de forza maior debido ao coronavirus máis aló do estado de alarma.