Co obxetivo de rematar ca tiranía dos consumidores, a través da reciprocidad as empresas ofrecen esta posibilidade os seus traballadores.

No obstante  como dí James Surowiecki, autor de Sabiduría de los grupos, a intelixencia do grupo falla cando somos demasiado conscientes dos demáis. Polo tanto a través deste sistema pódese entrar nunha espiral de venganzas polas malas puntuacións ou de boas recomendacións. Tamén Michael Patrick Lynch, autor de The intenet of us, comenta que as enquisas poden influir a hora de votar.

 

 

Igual que os clientes cando  chegan o seu destino puntúan os conductores, desde este verán Free Now, unha app de reserva de taxis, permite que os conductores valoren os clientes e poñer os comentarios que estimen convenientes. Éstos podrán consultar a nota de cada viaxeiro antes e así decidir se o recollen ou non. Con isto o que pretende a compañía e buscar patróns de comportamento e a conducta co fin de mellorar.

Actualmente puntuamos todo hoteis, restaurantes, películas…¿por qué iban non se poden valorar os clientes?.

No caso de Uber, sobre todo en países como en Estados Unidos donde está moi implantado, é tema de conversación posto que os usuarios poden consultar as súas puntuacións no seu perfil.  A app de Cabify é moito máis sinxela, o conductor valora os viaxeiros dandolle click o pulgar hacia arriba ou hacia abaixo. Os clientes de Airbnb poden consultar os comentarios que os anfitrións deixaron  e contestar se o estiman oportuno, pero non a súas puntuacións.

Esta práctica plantea outro inconveniente que as empresas anteriormente mencionadas poden reservarse o dereito de admisión a usuarios con baixas puntuacións, non quedando claros os motivos.

Analizadoo friamente os conductores tamén poden perder os seu emprego se teñen unha puntuación baixa, ¿por qué as empresas non poden negarse a prestar o servizo a determindos clientes?.

En Estados unidos estase a utilizar datos alternativos por parte dos bancos a hora de conceder ou non un préstamo, por exemplo o pago das facturas do móbil e da televisión. Empresas como Experian van máis alá e suxiren utlizar como datos alternativos a actividade nas redes sociais.

Estos sistemas incítanos a valorar os extremos, co cal os puntos medios pérdense. Polo tanto una alternativa pode ser que en vez de puntuar ca máxima puntuación, deixar unha boa propina. E ter paciencia xa wue un mal día o ten calquera e non por iso poñerlle una puntuación baixa que faga que lle baixe a media.