Oferta cultural online en Galicia

Oferta cultural online en Galicia

Grazas ás novas tecnoloxías os cidadáns confinados nas súas casas dende hai días poden realizar actividades de lecer e de algúns aspectos culturais do turismo de Galicia sen saír delas.

read more