A convocatoria xeral abrirase no mes de xuño. Deberás facer a túa solicitude nas datas que determine a Convocatoria Xeral de Matrícula, na Secretaría Virtual declarando os datos do teu expediente académico correspondiente á titulación universitaria que che dá acceso.

Se o teu título é de fóra do sistema educativo español deberás solicitar a nota media do teu expediente na páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Deberás comprobar a data da listaxe de admitidos na Secretaría Virtual e o prazo no que debes matricularte no calendario da convocatoria de matrícula. Unha vez que se publique a listaxe de alumnos admitidos, se figuras nela, debes realizar a túa matrícula a través da Secretaría Virtual.

Se non hai exceso de demanda, admitirase a todos os alumnos que o solicitaran, sempre que a túa titulación académica dea acceso ao máster.

A matrícula será firme cando se comprobe a veracidade dos datos declarados de acordo coa documentación que deberás entregar. Se cursaches o teu título de acceso na USC, non será preciso que achegues a documentación relativa ao título.

A impartición deste máster está condicionada a alcanzar o número mínimo de alumnos establecido polo decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitud de admisión

La solicitud de admisión podrá presentarse desde el 25 de enero hasta el 15 de mayo  de 2018 y deberá realizarse a través de la Secretaría Virtual.

Más información

Matrícula 2018/2019

A convocatoria xeral abrirase no mes de xuño. Deberás facer a túa solicitude nas datas que determine a Convocatoria Xeral de Matrícula, na Secretaría Virtual declarando os datos do teu expediente académico correspondiente á titulación universitaria que che dá acceso.

Se o teu título é de fóra do sistema educativo español deberás solicitar a nota media do teu expediente na páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Deberás comprobar a data da listaxe de admitidos na Secretaría Virtual e o prazo no que debes matricularte no calendario da convocatoria de matrícula. Unha vez que se publique a listaxe de alumnos admitidos, se figuras nela, debes realizar a túa matrícula a través da Secretaría Virtual.

Se non hai exceso de demanda, admitirase a todos os alumnos que o solicitaran, sempre que a túa titulación académica dea acceso ao máster.

A matrícula será firme cando se comprobe a veracidade dos datos declarados de acordo coa documentación que deberás entregar. Se cursaches o teu título de acceso na USC, non será preciso que achegues a documentación relativa ao título.

A impartición deste máster está condicionada a alcanzar o número mínimo de alumnos establecido polo decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prezo
Admisión alumnado extrajero

 

Solicitud de admisión

La solicitud de admisión podrá presentarse desde el 25 de enero hasta el 15 de mayo  de 2018 y deberá realizarse a través de la Secretaría Virtual.

Más información

Solicitud de equivalencia de títulos extranjeros
Contacto

Información xeral do Máster

master.turismo@usc.es

Coordinador do Máster

Adolfo Carballo Penela | adolfo.carballo@usc.es

Información sobre admisión e matrículas

master@usc.es

Oficina de Información Universitaria (OiU)

oiu@usc.es