Máster oficial en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

Xa está aberta a matrícula do posgrao oficial en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de Compostela.

O proceso de matriculación debe levarse a cabo a través da Secretaría Virtual da USC especificando a titulación universitaria que che dá acceso á formación dende o 01/06/2018 ata o 14/09/2018.

As prazas están limitadas a 25 alumnos/as e asígnanse por orde estrita de matrícula.

OPCIÓNS DE ACCESO

      1. Se cursaches previamente unha titulación da USC, non será preciso que achegues documentación.
      2. Se non cursaches os teus estudos na USC, debes aportar a compulsa orixinal da titulación de acceso pola universidade de orixe.
      3. Se cursaches estudos no estranxeiro, debes solicitar a equivalencia do título no Servizo de Xestión Académica.

Por último, é imprescindible ter un nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas nun dos dous idiomas oficiais: galego ou castelán (máis información)

Ver web de información da USC