Pasos para formalizar a matrícula

Dende o día 3 de xuño de 2019 ata o 3 de setembro de 2019 estará aberta a matrícula do Máster Oficial de Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas para poder optar a unha praza.

A admisión deberá facerse dende a Secretaría virtual da Universidade de Santiago de Compostela aportado a documentación requerida en función de se cursaches titulación universitaria previa na USC ou se o teu título é de outra universidade. Así mesmo, os titulados extranxeiros deberán.

Itinerario

O Máster ofrece tres vertentes no seu Plan de estudos:

  1. Profesional
  2. Investigadora
  3. Académica

Antes de matricularte, debes consultar o programa e decidir a orientación que desexas realizar así como as materias para cursar.

Bolsas

Ao tratarse dun máster oficial, o alumnado pode optar á bolsa do Ministerio de Educación. Ademáis, o Máster ofrece cinco bolsas propias de axuda á matrícula. (Máis información sobre bolsas)

Prezo

  • Alumnado UE: Para alumnado de dentro da UE o prezo é de 1.300€ aprox*.
  • Alumnado Non UE: Para alumnado de fóra da UE o prezo é de 3.700€ aprox*. (+info)

*Tasas Administrativas: apertura expediente (22,31€), TUI (4,79€), solicitud equivalencia de ser precisa (27,09€), seguro accidentes obrigatorio (15€)

Podes consultar máis información sobre requerimentos e matrícula aquí.