Liña Directa Aseguradora lanza o reto “Big Ideas”, unha competición entre os alumnos que estean nos últimos anos de grao ou que estean a cursar un Máster e así  promover a xeración de procesos de innovación abertos, o uso de metodoloxías como, por exemplo, o Design thinking ou Agile e o traballo en equipo entre outras habilidades. O reto celebrarase do do 10 ao 12 de xullo de 2020.

Persoas beneficiarias

  • Alumnos dos últimos cursos de grao e que estean a pensar estudar un máster no curso 2020-2021.
  • Alumnos de máster oficiais cunha duración de dous anos e que estean a cursar o primeiro ano do mesmo.  

Prazo de presentación de candidaturas: Do 1 ao 30 de xuño de 2020.  

Posteriormente, deberán completar os participantes a súa inscrición, facilitando a seguinte información:

  • Nivel de Estudos.
  • Cursando.
  • Achegar C.V.
  • Descrición do reto seleccionado.

Liña Directa Aseguradora a través desta competición outorgará os seguintes premios:    

Ademais, a participación no Reto “Big Ideas” dá a posibilidade de que cada un dos integrantes dos equipos gañadores poidan:

  • Facer prácticas remuneradas de ata 800€ en Liña Directa Aseguradora durante un período de 6 a 12 meses, compatible cos estudos.
  • Posibilidade de entrar no equipo de persoal de Liña Directa Aseguradora, unha vez realizadas as prácticas.
  • Mentorización ou titorización personalizada.

 

A continuación podes ver as bases do reto: