4 técnicos de información turística para Fisterra

Convocatoria, Información
A Coruña
Publicado hace 3 años


  • Ubicación: Fisterra, A Coruña
  • Oferta publicada na web do Concello de Fisterra: ver

O Concello de Fisterra convoca catro prazas de Técnicos de Información Turística a tempo completo mediante contrato laboral de duración determinada en base as seguintes subvencións:

-Subvención outorgada por parte da Axencia de Turismo de Galicia.- Dúas prazas, dende o día 15 de xuño ao 15 de setembro de 2017.

-Subvención outorgada por parte da Excma. Deputación Provincial da Coruña.-Dúas prazas, durante 4 meses.

As bases das convocatorias poden consultarse nesta mesma páxina web e no Taboleiro de anuncios do Concello.

As persoas interesadas poderán presentar no Rexistro Xeral de Entrada desta Corporación a documentación sinalada nas mesmas dentro do prazo de cinco días naturais (5) contados a partir do seguinte ó da publicación desde anuncio que foi o 19 de maio de 2017.

 

Fonte: Concello de Fisterra

Bases Técnicos de Turismo subvención Xunta

BasesTurismoXunta20171

 

Bases Técnicos de Turismo subvención Deputación

BasesTurismoDiputacion20171

 

Para máis información consultar a web do Concello de Fisterra (ver)

Facebook do Concello de Fisterra (ver)

Aplicar en linea