Horario 2020/21

1º SEMESTRE: MÓDULO PREPARATORIO 28 set – 16 out

(6 horas expositivas –E– e 8 horas interactivas –I)

Luns Martes Mércores Xoves Venres
11:00-12:30 Fundamentos de finanzas (16 out)
12:30-14:00 Fundamentos de finanzas (2 out de 10 a 14:00)
16:00-18:30 Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade
18:30-20:30 Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas
Fundamentos de contabilidade: 28 set (1,5E+ 1I), 29 set (1,5E+1I), 30 set (1,5E+1I),1 out
(1,5E+1I), 16 out (2,5I), 16 out (1,5I)
.

Fundamentos de finanzas: 28 set (1E+ 1I), 29 set (1E+1I), 30 set (1E+1I),1 out (1E+1I), 2 out(2E+4I).

1º SEMESTRE: MATERIAS OBRIGATORIAS 5 out – 22 dec

(9 horas expositivas –E– e 12 horas interactivas –I)

Luns Martes Mércores Xoves Venres
14:00-15:00 Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos ENGLISH
15:00-16:00 Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos ENGLISH
16:00-17:00 Impacto económico do turismo urbano Dirección comercial das empresas turísticas Dirección estratéxica de organizacións turísticas (empeza ás 15:30) Tendencias internacionais en destinos urbanos Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica
17:00-18:00 Impacto económico do turismo urbano Dirección comercial das empresas turísticas Dirección estratéxica de organizacións turísticas (remata ás 17:30) Tendencias internacionais en destinos urbanos Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica
18:00-19:00 Dirección financeira das empresas turísticas Promoción do turismo urbano Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas (empeza ás 17:30) TICs aplicadas ao turismo Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos
19:00-20:00 Dirección financeira das empresas turísticas Promoción do turismo urbano Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas (remata ás 19:30) TICs aplicadas ao turismo Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos

Impacto económico do turismo urbano: 5 out (E+I), 19 out (E+I), 26 out (E+I), 02 nov (E+I),09
nov (E+I), 16 nov (E+I), 23 nov (E+I), 30 nov (E+I), 14 dec (E+I), 21 dec (I+I).

Dirección financeira das empresas turísticas: 5 out (E+I), 19 out (E+I), 26 out (E+I), 02 nov
(E+I),09 nov (E+I), 16 nov (E+I), 23 nov (E+I), 30 nov (E+I), 14 dec (I+I), 21 dec (I+I).

Dirección comercial das empresas turísticas:  6 out (E+I), 13 out (E+I), 20 out (E+I), 27 out (E+I),
3 nov (E+I), 10 nov (E+I) 17 nov (E+I), 24 nov (E+I), 1 dec (E+I), 15 dec (I+I), 22 dec (I).

Promoción do turismo urbano: 6 out (E+I), 13 out (E+I), 20 out (E+I), 27 out (E+I), 3 nov (E+I),
10 nov (E+I) 17 nov (E+I), 24 nov (E+I), 1 dec (E+I), 15 dec (I+I), 22 dec (I).

Dirección estratéxica de organizacións turísticas: 7 out (E+I), 14 out (E+I), 21 out (E+I), 28 out
(E+I), 4 nov (E+I), 11 nov (E+I) 18 nov (E+I), 25 nov (E+I), 2 dec (E+I), 16 dec (I+I).

Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas: 7 out (E+I), 14 out (E+I), 21 out (E+I),
28 out (E+I), 4 nov (E+I), 11 nov (E+I) 18 nov (E+I), 25 nov (E+I), 2 dec (E+I), 16 dec (I+I).

Tendencias internacionais en destinos urbanos: 8 out (E+I), 15 out (E+I), 22 out (E+I), 29 out
(E+I), 5 nov (E+I), 12 nov (E+I) 19 nov (E+I), 26 nov (E+I), 3 dec (E+I), 17 dec (I+I).

TICs aplicadas ao turismo: out (E+I), 15 out (E+I), 22 out (E+I), 29 out (E+I), 5 nov (E+I), 12 nov
(E+I) 19 nov (E+I), 26 nov (E+I), 3 dec (E+I), 17 dec (I+I).

Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica: 9 out (E+E), 16 out (E+E), 23 out (E+I), 30
out (I+I), 6 nov (I+I), 13 nov (E+E), 20 nov (E+E), 27 nov (I+I), 4 nov (I+I), 18 dec (I+I)
.

Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos: 9 out (E+E), 16 out
(E+E), 23 out (E+I), 30 out (I+I), 6 nov (I+I), 13 nov (E+E), 20 nov (E+E), 27 nov (I+I), 4 nov (I+I),
18 dec (I+I).

2º SEMESTRE: MATERIAS OPTATIVAS (6 sesións)

1ª METADE: 1 feb-16 marz

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:30-11:00 Clase expositiva (6 sesións) Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas ENGLISH
11:00-13:00 Clase interactiva (6 sesións) Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas ENGLISH
16:00-17:30 Clase expositiva (6 sesións) Investigación de mercados: Análise do turismo urbano Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas Marketing dixital ENGLISH
17:30-19:30 Clase interactiva (6 sesións) Investigación de mercados: Análise do turismo urbano Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas Marketing dixital ENGLISH


Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas:
1 feb, 8 feb, 22 feb, 1 marz, 8 marz, 15 marz

Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo: 2 feb, 9 feb, 23 feb, 2 marz, 9 marz, 16 marz

Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas: 3 feb, 10 feb, 17 feb, 24 feb, 3 marz, 10 marz

Investigación de mercados: Análise do turismo urbano: 3 feb, 10 feb, 17 feb, 24 feb, 3 marz, 10 marz

Marketing dixital (English): 4 feb, 11 feb, 18 feb, 25 feb, 04 marz, 11 marz

2º SEMESTRE: MATERIAS OPTATIVAS (6 sesións)

2ª METADE: 17 marz-14 maio

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:30-11:00 Clase expositiva (6 sesións) Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas
11:00-13:00 Clase interactiva (6 sesións) Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas
16:00-17:30 Clase expositiva (6 sesións) Comportamento do turista urbano Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (EMPEZA ÁS 16:30) Dereito urbanístico e planeamento turístico Marketing dixital
17:30-19:30 Clase interactiva (6 sesións) Comportamento do turista urbano Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (REMATA ÁS 20:00) Dereito urbanístico e planeamento turístico Marketing dixital

Comportamento do turista urbano: 22 mar, 12 abr, 19 abr, 26 abr, 3 mai, 10 mai

Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas: 23 marz, 6 abr, 13 abr, 20 abr, 27 abr, 4 mai

Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas: 17 marz, 24 marz, 7 abr, 14 abr, 21 abr, 28 abr

Dereito urbanístico e planeamento turístico: 17 marz, 24 marz, 7 abr, 14 abr, 21 abr, 28 abr

Marketing dixital: 18 marz, 25 marz, 8 abr, 15 abr, 22 abr, 29 abr