Horario 2019/20

1º SEMESTRE: MÓDULO PREPARATORIO 16 set – 11 out

(6 horas expositivas –E– e 8 horas interactivas –I)

Luns Martes Mércores Xoves Venres
11:00-12:30  –
12:30-14:00 Fundamentos de finanzas (20 set de 10 a 14:00)
16:00-18:30 Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade Fundamentos de contabilidade
18:30-20:30 Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas Fundamentos de finanzas
Fundamentos de contabilidade 16 set (1,5E+ 1I), 17 set (1,5E+1I), 18 set (1,5E+1I),19 set (1,5E+1I), 20 set (2,5I), 11 out (1,5I).

Fundamentos de finanzas 16 set (1E+ 1I), 17 set (1E+1I), 18 set (1E+1I),19 set (1E+1I), 20 set (2E+4I).

1º SEMESTRE: MATERIAS OBRIGATORIAS 23 set – 13 dec

(9 horas expositivas –E– e 12 horas interactivas –I)

Luns Martes Mércores Xoves Venres
14:00-15:00 Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos ENGLISH
15:00-16:00 Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos ENGLISH
16:00-17:00 Impacto económico do turismo urbano Dirección comercial das empresas turísticas Dirección estratéxica de organizacións turísticas Tendencias internacionais en destinos urbanos Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica
17:00-18:00 Impacto económico do turismo urbano Dirección comercial das empresas turísticas Dirección estratéxica de organizacións turísticas Tendencias internacionais en destinos urbanos Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica
18:00-19:00 Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas Promoción do turismo urbano Dirección financeira das empresas turísticas TICs aplicadas ao turismo Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos
19:00-20:00 Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas Promoción do turismo urbano Dirección financeira das empresas turísticas TICs aplicadas ao turismo Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos

Impacto económico do turismo urbano 23 set (E+I), 30 set (E+I), 7 out (E+I), 14 out (E+I),21 out (E+I), 28 out (E+I), 4 nov (E+I), 11 nov (E+I), 18 nov (E+I), 25 nov (I+I), 9 dec (I)

Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas 23 set (E+I), 30 set (E+I), 7 out (E+I), 14 out (E+I),21 out (E+I), 28 out (E+I), 4 nov (E+I), 11 nov (E+I), 18 nov (E+I), 25 nov (I+I), 9 dec (I)

Dirección comercial das empresas turísticas 24 set (E+I), 1 out (E+I), 8 out (E+I), 15 out (E+I),22 out (E+I), 29 out (E+I), 5 nov (E+I), 12 nov (E+I), 19 nov (E+I), 26 nov (I+I), 10 dec (I).

Promoción do turismo urbano 24 set (E+I), 1 out (E+I), 8 out (E+I), 15 out (E+I),22 out (E+I), 29 out (E+I), 5 nov (E+I), 12 nov (E+I), 19 nov (E+I), 26 nov (I+I), 10 dec (I).

Dirección estratéxica de organizacións turísticas 25 set (E+I), 2 out (E+I), 9 out (E+I), 16 out (E+I), 23 out (E+I), 30 out (E+I) 6 nov (E+I), 13 nov (E+I), 20 nov (E+I), 27 nov (I+I), 11 dec (I).

Dirección financeira das empresas turísticas 25 set (E+I), 2 out (E+I), 9 out (E+I), 16 out (E+I), 23 out (E+I), 30 out (E+I) 6 nov (E+I), 13 nov (E+I), 20 nov (E+I), 27 nov (I+I), 11 dec (I).

Tendencias internacionais en destinos urbanos 26 set (E+I), 3 out (E+I), 10 out (E+I), 17 out (E+I), 24 out (E+I), 31 out (E+I) 7 nov (E+I), 14 nov (E+I), 21 nov (E+I), 28 nov (I+I), 12 dec (I)

TICs aplicadas ao turismo 26 set (E+I), 3 out (E+I), 10 out (E+I), 17 out (E+I), 24 out (E+I), 31 out (E+I) 7 nov (E+I), 14 nov (E+I), 21 nov (E+I), 28 nov (I+I), 12 dec (I)

Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica 27 set (E+E), 4 out (E+E), 11 out (E+I), 18 out (I+I), 25 out (I+I), 8 nov (E+E), 15 nov (E+E), 22 nov (I+I), 29 nov (I+I), 13 dec (I+I)

Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos 27 set (E+E), 4 out (E+E), 11 out (E+I), 18 out (I+I), 25 out (I+I), 8 nov (E+E), 15 nov (E+E), 22 nov (I+I), 29 nov (I+I), 13 dec (I+I).

2º SEMESTRE: MATERIAS OPTATIVAS (6 sesións)

1ª METADE: 3 feb-17 marz

Luns Martes Mércores Xoves Venres
16:00-17:30

Clase expositiva (6 sesións)

Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo Investigación de mercados: Análise do turismo urbano Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas ENGLISH Marketing dixital ENGLISH
17:30-19:30 Clase interactiva (6 sesións) Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo Investigación de mercados: Análise do turismo urbano Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas ENGLISH Marketing dixital ENGLISH


Dereito do traballo e da seguridade social en empresas turísticas
3 feb, 10 feb, 17 feb, 2 marz, 9 marz, 16 marz 

Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo 4 feb, 11 feb, 18 feb, 3 marz, 10 marz, 17 marz

Investigación de mercados: Análise do turismo urbano 5 feb, 12 feb, 19 feb, 26 feb, 4 marz, 11 marz

Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas 6 feb, 13 feb, 20 feb, 27 feb, 5 marz, 12 marz

Marketing dixital (English) 7 feb, 14 feb, 21 feb, 28 feb, 06 marz, 13 marz

2ª METADE: 18 marz-14 maio

1ª METADE: 3 feb-17 marz

Luns Martes Mércores Xoves Venres
16:00-17:30

Clase expositiva (6 sesións)

Comportamento do turista urbano Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (EMPEZA ÁS 16:30) Dereito urbanístico e planeamento turístico Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas Marketing dixital
17:30-19:30

Clase interactiva (6 sesións)

Comportamento do turista urbano Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (REMATA ÁS 20:00) Dereito urbanístico e planeamento turístico Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas Marketing dixital

Comportamento do turista urbano 23 mar, 30 marz, 13 abr, 20 abr, 27 abr, 4 mai

Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas 24 marz, 31 marz, 14 abr, 21 abr, 28 abr, 5 mai

Dereito urbanístico e planeamento turístico 18 marz, 25 marz, 1 abr, 15 abr, 22 abr, 29 abr

Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas 26 marz, 2 abr, 16 abr, 23 abr, 30 abr, 7 mai.

Marketing dixital 20 marz, 27 marz, 17 abr, 24 abr, 8 mai, 14 mai