Segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE) en xaneiro de 2019 existían uns 3.900 núcleos rurais abandonados, deles uns 2.011 son entidades dispersas que non chegan nin a núcleos de poboación. Por esta razón e en aplicación da Lei de rehabilitación de 2019, a Xunta lanza unha plataforma na que se poñerá á venda unhas 3.000 aldeas abandonadas, e servirá de ligazón entre propietarios e futuros compradores particulares interesados en vivir ou activar negocios no rural galego. A Xunta convidará a colaborar a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e ao Colexio de Axentes da Propiedade Inmobiliaria (Coapi A Coruña) na devandita iniciativa.

Esta plataforma está a disposición dos concellos e nela constarán datos como a superficie, o estado de conservación, a descrición e o prezo dos núcleos.

O fin último é que canta máis información teñan as persoas interesadas, máis compras e rehabilitacións se realizarán e, deste xeito, poderase aumentar a repoboación do rural galego.

Fonte: La Voz de Galicia e Quincemil