COLABORA:
As prácticas desenvolveranse nas empresas colaboradoras dentro do período de prácticas que vai dende febreiro de 2018 ata o 31 de agosto de 2019.

A duración das prácticas é de mes e medio dentro de dito período. En función da empresa que o/a alumno/a elixa, será antes ou despois. Nalgúns casos, a organización do Máster pode pactar co alumnado e coas empresas o período preferido para ambas as partes.