Bolsas para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea.