As “Bolsas Excelencia Mocidade Exterior” (#BEME) son 150 bolsas que están destinadas á axuda para cursar determinados estudos de mestrado que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro, entre eles, o Máster en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Estas bolsas están organizadas polas tre suniversidades galegas e pola Xunta de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia.

REQUISITOS

Para a solicitude dunha das bolsas o alumnado debe cumprir os seguintes requisitos no momento de solicitala:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir fóra de España. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade (fillo/a, neto/a, bisneto/a….) dun/ha emigrante nacido/a en Galicia ou dun/ha emigrante que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante  da bolsa nacera no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente, que dea acceso a un máster universitario. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

 

Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2020/21 nun meáster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial ou semipresencial. 

Prazo de solicitude: ata o 29 de maio de 2020.