Destinatarios: Estudantes matriculados en últimos cursos de grao ou de máster que cumpran os seguintes requisitos:

a) Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de máster oficial ou de doutor.

b) Estar matriculado no curso 2020-2021 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos de primeiro curso de máster.

c) Obter no expediente académico correspondente aos estudos universitarios previos que dan acceso ao máster a nota media de:

• 7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicos.

• 7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas

• 7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde

• 8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

Prazo: Aberto ata o 30 de setembro de 2020.

Dotación: 2.000€

Toda a información sobre a convocatoria aquí