Boletín SICTUR correspondente a febreiro de 2017 sobre as últimas novidades da produción científica realizada polas Universidades españolas no ámbito da investigación turística.

Editado por REDINTUR en estreita colaboración coa Sociedade Mercantil Estatal para a Xestión da Innovación e as Tecnoloxías Turísticas, S.A. (SEGITTUR).

Ver informe: AQUÍ