Estas bolsas, convocadas pola Consellería de educación, axudarán a costear a titulados universitarios desempregados a matrícula nun máster universitario oficial das tres universidades galegas neste curso 2020/2021.

Requisitos:
a) Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.
b) Ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos de máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
c) Estar matriculado no curso académico 2020/21 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
d) Non estar incluídas nos casos de exención total de matrícula.
e) Non ter gozando desta axuda en convocatorias anteriores.

As solicitudes deben tramitarse electrónicamente en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A

Prazo das solicitudes: Ata o 28 de outubro de 2020.

A continuación, pódese acceder a máis información nas bases da convocatoria: