Argos 2016 (4ª Edición)

 

Tomando como eixo o traballo en equipo e unha estratexia de “aprender facendo”,  o programa Argos mantén aberto ata o 21 de outubro o prazo de inscrición da súa edición correspondente ao ano 2016, nunha iniciativa conxunta da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC (AVTE) e da incubadora de empresas Uninova coa colaboración das facultades de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago e de Administración e Dirección de Empresas de Lugo.

O obxectivo desta convocatoria é conformar equipos interdisciplinares aos que se facilitará acompañamento e asesoramento no proceso de definición dunha idea de negocio ademais de avaliar a súa capacidade para chegar a constituír un proxecto empresarial convincente. O programa susténtase en tres ideas: a complementariedade de perfís persoais e profesionais no equipo; a presenza dun persoa con coñecementos de xestión empresariais; e o acceso á carteira de resultados de investigación da USC e ideas procedentes de empresas do contorno de Santiago que poderán ser a base do seu plan de empresa.

 Argos está dirixido a alumnado de posgrao, máster e doutoramento, titulados/as das últimas promocións, persoal ou colaboradores integrados en grupos de investigación e alumnado dos últimos anos de graos. Están previstas tres fases que comezarán en novembro coa participación, o día 9, nunha sesión de adestramento en exterior (outdoor training) e de traballo en equipo. Nunha segunda fase procederase á constitución dos equipos multidisciplinares con catro ou cinco integrantes. Finalmente, os equipos desenvolverán un plan de empresa titorizados por persoal do programa Argos para a súa presentación ante un xurado.

Ao remate do programa, os plans entregados poderán optar a algunhas das dúas categorías de premios establecidas e dotadas con 3.000 euros cada unha (Argos Spin para proxectos baseados en resultados de investigación da USC e Argos Enxeño, para proxectos xurdidos de ideas propias ou empresas do contorno de Santiago) e seis meses de acceso gratuíto a espazos de incubación.
A inscrición pode facerse cumprimentando o formulario dispoñibles en http://www.uninova.org/  ou en http://www.usc.es/es/investigacion/avte/emprendedores/argos.html, que deberá remitirse por correo electrónico a argos@usc.es . As persoas interesadas poden acadar máis información nos teléfonos 881.815.593 / 596 / 576.

VER CARTEL:

ARGOS 2016_cartel_LQ.pdf

Argos 2016 (4ª Edición)

Tomando como eje el trabajo en equipo y una estrategia de “aprender haciendo”,  el programa Argos mantiene abierto hasta el 21 de octubre el plazo de inscripción de su edición correspondiente al año 2016, en una iniciativa conjunta con el Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento de la USC (AVTE) y de la incubadora de empresas Uninova con la colaboración de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago y de Administración y Dirección de Empresas de Lugo.

El objectivo de esta convocatoria es conformar equipos interdisciplinares a los que se les facilitará acompañamiento y asesoramiento en el proceso de definición de una idea de negocio además de evaluar su capacidad para llegar a constituir un proyecto empresarial convincente. El programa se sustenta en tres ideas: la complementariedad de perfiles personales y profesionales en el equipo; la presencia de una persona con conocimientos de gestión empresarial; y el acceso a carteras de resultados de investigación de la USC e ideas de empresas del entorno de Santiago que podrán ser la base de su plan de empresa.

Argos está dirigido al alumnado de postgradomáster y doctorado, titulados/as de las últimas promociones, personal o colaboradores integrados en grupos de investigación y alumnado de los últimos años de grados. Están previstas tres fases que empezarán en noviembre con la participación, el día 9, de una sesión de adiestramiento en exterior (outdoor training) y de trabajo en equipo. En una segunda fase se procederá a la constitución de los equipos multidisciplinares con cuatro o cinco integrantes. Finalmente, los equipos desarrollarán un plan de empresa tutorizados por el personal del programa Argos para su presentación ante un jurado.

Al finalizar el programa, los planes entregados podrán optar a algunhas de las dos categorías de premios establecidas y dotadas con 3.000 euros cada una (Argos Spin para proyectos basados en resultados de investigación de la USC y Argos Ingenio, para proyectosde ideas propias o empresas del entorno de Santiago) y seis meses de acceso gratuíto a espacios de incubación.
La inscripción puede hacerse cumplimentando el formulario disponible en http://www.uninova.org/  o en http://www.usc.es/es/investigacion/avte/emprendedores/argos.html, que deberá remitirse por correo electrónico a argos@usc.es . Las personas interesadas pueden encontrar más información en los teléfonos 881.815.593 / 596 / 576.

VER CARTEL:

ARGOS 2016_cartel_LQ.pdf

Conferencia “El emprendimiento” de José María Pérez (Peridis)

Con motivo del X Aniversario del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Santiago se celebrará la Conferencia “El Emprendiemento”, a cargo de José María Pérez González “Peridis”, Presidente de la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico y promotor del programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento.

La charla será el mércores 5 de octubre de 2016, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ( San Pedro de Mezonzo, 44 – bajo. 15701 Santiago de Compostela).

José María Pérez González, más conocido como Peridis, es arquitecto y dibujante, nacido en Cabezón de Liébana (Cantabria) el 28 de septiembre de 1941. Publicó diversos libros sobre humor y sátira política. En TVE presentó y dirigió “Las claves del románico“, con 33 capítulos emitidos entre 2002 e 2007. Es presidente de la Fundación Santa María la Real para promover la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio natural, cultural y social, con especial dedicación al arte románico. Además es promotor del programa “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento“.

Se requiere confirmación: comunicacion@camaracompostela.com 
Puede inscribirse en el siguiente enlace:  http://www.camaracompostela.com/index.aspind=1C0A0A0&P=230&ncurso=572016#.V9u5qZiLQdU
Contacto: 981 596 800 (María Montoto)

Conferencia “O emprendemento” de José María Pérez (Peridis)

Con motivo do X Aniversario do Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago celebrase a Conferencia “O Emprendemento”, a cargo de José María Pérez González “Peridis”, Presidente da Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico e promotor do programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento.

A charla será o mércores 5 de outubro de 2016, ás 20.00 horas, no Salón de Actos da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ( San Pedro de Mezonzo, 44 – baixo. 15701 Santiago de Compostela).

José María Pérez González, máis coñecido como Peridis, é arquiteto e debuxante, nacido en Cabezón de Liébana (Cantabria) o 28 de setembro de 1941. Publicou diversos libros sobre humor e sátira política. En TVE presentou e dirixiu “Las claves del románico“, con 33 capítulos emitidos entre 2002 e 2007. É presidente da Fundación Santa María la Real para promover a conservación, restauración e mantemento do patrimonio natural, cultural e social, con especial adicación ao arte románico. Ademais é o promotor do programa “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento“.

Prégase confirmación comunicacion@camaracompostela.com
Pode inscribirse no seguinte enlace:  http://www.camaracompostela.com/index.aspind=1C0A0A0&P=230&ncurso=572016#.V9u5qZiLQdU
Contacto: 981 596 800 (María Montoto)

Conferencia “El emprendimiento” de José María Pérez (Peridis)

Con motivo del X Aniversario del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Santiago se celebrará la Conferencia “El Emprendiemento”, a cargo de José María Pérez González “Peridis”, Presidente de la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico y promotor del programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento.

La charla será el mércores 5 de octubre de 2016, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ( San Pedro de Mezonzo, 44 – bajo. 15701 Santiago de Compostela).

José María Pérez González, más conocido como Peridis, es arquitecto y dibujante, nacido en Cabezón de Liébana (Cantabria) el 28 de septiembre de 1941. Publicó diversos libros sobre humor y sátira política. En TVE presentó y dirigió “Las claves del románico“, con 33 capítulos emitidos entre 2002 e 2007. Es presidente de la Fundación Santa María la Real para promover la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio natural, cultural y social, con especial dedicación al arte románico. Además es promotor del programa “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento“.

Se requiere confirmación: comunicacion@camaracompostela.com 
Puede inscribirse en el siguiente enlace:  http://www.camaracompostela.com/index.aspind=1C0A0A0&P=230&ncurso=572016#.V9u5qZiLQdU
Contacto: 981 596 800 (María Montoto)

Proxecto Mentoring USC

Dende o día de hoxe ata o vindeiro 2 de outubro permanecerá aberto o prazo de inscrición para que os alumnos poidan participar na segunda edición do Proxecto Mentoring USC Desenvolvemento Profesional. 

Trátase dun proxecto impulsado pola Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social, que ten como obxectivo poñer en contacto ao alumnado de último curso (grado e máster), con directivos e profesionais de empresas cunha ampla  e recoñecida traxectoria.

Coa figura dos  mentores/as preténdese potenciar a empregabilidade dos alumnos, poñendo en valor os seus coñecementos e experiencias, e permitindo deste modo o seu crecemento profesional e o desenvolvemento do seu talento.

Podes consultar a información do programa e formalizar a túa inscrición a través do seguinte enlace http://www.usc.es/gl/proxectos/mentoring/estudantes.html