Jornada

 #UpdatePeme_Turismo:
Como la digitalización puede ayudar a las empresas turísticas.

 • Ubicación: en Edificio Cinc de la Ciudad de la Cultura de Galicia.
 • Fecha y hora: este xoves 23 de 19:00h a 20:30h.
 • Destinado a: empresas del sector turístico.

Puedes descargar el programa: AQUÍ

Máis información e inscripciones gratis en:

https://cdtic.xunta.gal/updatepeme-turismo

Xornada

 #UpdatePeme_Turismo:
Como a dixitalización pode axudar ás empresas turísticas.

 • Ubicación: no Edificio Cinc da Cidade da Cultura de Galicia.
 • Data e hora: este xoves 23 de 19:00h a 20:30h.
 • Destinado a: empresas do sector turístico.

Podes descargar o programa: AQUÍ

Máis información e inscricións de balde en:

https://cdtic.xunta.gal/updatepeme-turismo

Director/a de Axencia de Viaxes en Vigo

Data da oferta: 17/02/2017

Requisitos mínimos

 • Formación Profesional Grao Superior
 • Experiencia previa en posto de dirección de ao menos 3 anos
 • Acostumbrado a traballar por obxectivos
 • Flexible: capaz de adaptarse rápidamente a distintos entornos, situacións de mercado e requerimientos internos
 • Sistema Amadeus
 • Vocación de traballo en equipo

Funcións

 • B The Travel Brand precisa incorporar un Director/a de Oficina en Vigo para que leve a cabo as seguintes funcións:
 • Xestión integral dunha oficina de viaxes: comercial, operacional, administrativa, coordinación e motivación de equipos
 • Venta de viaxes vacacionais
 • Venta de billetaxe aéreo, tren e barco

Ubicación: Vigo, Pontevedra

Tipo de contrato: xornada completa

Número de vacantes: 1

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Director/a de Agencia de Viajes en Vigo

Fecha de la oferta: 17/02/2017

 • Ubicación: Vigo, Pontevedra
 • Tipo de contrato: jornada completa
 • Número de vacantes: 1

Requisitos

 • Formación Profesional Grado Superior.
 • Experiencia previa en puesto de dirección de al menos 3 años.
 • Acostumbrado a trabajar por objetivos.
 • Flexible: capaz de adaptarse rápidamente a distintos entornos, situaciones de mercado y requerimientos internos.
 • Sistema Amadeus.
 • Vocación de trabajo en equipo.

B The Travel Brand necesita incorporar un/a Director/a de Oficina en Vigo para que lleve a cabo las siguientes funciones:

Funciones

 • Gestión integral de una oficina de viajes: comercial, operacional, administrativa, coordinación y motivación de equipos.
 • Venta de viajes vacacionales.
 • Venta de billetaje aéreo, tren y barco.

Inscribirse a esta oferta: AQUÍ

Recepcionista con inglés

Data da oferta:  16/02/2017

 • Ubicación: Grove, Pontevedra.
 • Horario: Fins de semana.
 • Tipo de contrato: Xornada partida.
 • Número de vacantes: 1.

Nortempo Villagarcía selecciona recepcionista con inglés para Hotel na zona de O Grove

Requisitos

 • Formación Profesional Grao Superior – Hostelería e Turismo.
 • Experiencia mínima dun ano en posto similar.
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante.
 • Alto nivel de inglés.
 • Dispoñibilidade dos fins de semana, semana santa e temporada de verán (Xullo e agosto xornada completa/Fins de semana e Semana Santa: horario partido).

Funciones

 • Atención telefónica.
 • Coñecemento do programa de xestión para reservas/recepción.
 • Dominio do programa informático de xestión hoteleira.
 • Recepción de clientes.
 • Tareas administrativas propias do posto.

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Recepcionista con inglés

Fecha de la oferta:  16/02/2017

 • Ubicación: Grove, Pontevedra.
 • Horario: Fines de semana.
 • Tipo de contrato: Jornada partida.
 • Número de vacantes: 1.

Nortempo Villagarcía selecciona recepcionista con inglés para Hotel en la zona de O Grove

Requisitos

 • Formación Profesional Grado Superior – Hostelería y Turismo.
 • Experiencia mínima de un año en puesto similar.
 • Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante.
 • Alto nivel de inglés.
 • Disponibilidad los fines de semana, semana santa y temporada de verano (Julio y agosto jornada completa/Fines de semana y Semana Santa: horario partido).

Funciones

 • Atención telefónica.
 • Conocimiento del programa de gestión para reservas/recepción.
 • Dominio de programa informático de gestión hotelera.
 • Recepción de clientes.
 • Tareas administrativas propias del puesto.

Inscribirse en esta oferta: AQUÍ