III edición do Fórum do Camiño de Santiago

Os días 12 e 13 de febreiro de 2019 terá lugar no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela a III edición de Fairway na cal se levarán a cabo conferencias, coloquios e mesas debate.

Como novidade preséntase a Fairway Academy, dous talleres sobre márketing dixital turístico co foco sobre a reputación online.

Rógase confirmación coa maior brevidade posible debido ao aforo limitado do congreso (400  pax por conferencia, coloquio ou  mesa debate) e os talleres de Fairway Academy (50 pax por taller).

Pódense consultar horarios por temática no seguinte link: https://www.fairwaysantiago.com/el-congreso

 

Bolsa propias do Máster de Turismo Urbano

Bolsas de colaboración en departamentos universitarios 2018/19

Ata o 5 de decembro de 2018, o novo alumnado do Máster de Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas poderá solicitar unha das cinco bolsas propias de axuda á  matrícula financiadas  pola  Axencia de Turismo de Galicia.

Trátanse de bolsas de 600€ cada unha.

DESTINATARIOS

Novo alumnado do Máster de Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas matriculado no ano académico 2018/19.

PRAZO

Ata o 5 de decembro de 2018.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Rexistros xerais da USC (Pazo de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n, 15782 Santiago de Compostela, ou ben nos Servizos Administrativos no Edificio da Biblioteca Intercentros de Lugo, en horario de 9:00 a 14:00.

REQUISITOS

A continuación o enlace para ver os requisitos.

 

Matrícula aberta! Ano académico 2018/19

Matrícula aberta! Ano académico 2018/19

Máster oficial en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

Xa está aberta a matrícula do posgrao oficial en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de Compostela.

O proceso de matriculación debe levarse a cabo a través da Secretaría Virtual da USC especificando a titulación universitaria que che dá acceso á formación dende o 01/06/2018 ata o 14/09/2018.

As prazas están limitadas a 25 alumnos/as e asígnanse por orde estrita de matrícula.

OPCIÓNS DE ACCESO

      1. Se cursaches previamente unha titulación da USC, non será preciso que achegues documentación.
      2. Se non cursaches os teus estudos na USC, debes aportar a compulsa orixinal da titulación de acceso pola universidade de orixe.
      3. Se cursaches estudos no estranxeiro, debes solicitar a equivalencia do título no Servizo de Xestión Académica.

Por último, é imprescindible ter un nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas nun dos dous idiomas oficiais: galego ou castelán (máis información)

Ver web de información da USC

Concesión de bolsas de formación práctica da Axencia de Turismo de Galicia

Concesión de bolsas de formación práctica

da Axencia de Turismo de Galicia

A Axencia de Turismo de Galicia convoca 9 bolsas de formación práctica.

Unha das bolsas destinarase á formación práctica especializada na área de estudos e investigación (dirixida a calquera titulación) e as oito restantes á formación práctica especializada na promoción e información turística (dirixidas a titulacións de grao/posgrao relacionadas co turismo).

O prazo de solicitude das bolsas rematará o día 2 de marzo 2018.

A continuación podes ver as bases da convocatoria: