Director/a para Balneario en Pontevedra

Dataa da oferta: 06/03/2017

 • Ubicación: Pontevedra
 • Tipo de contrato: indefinido, xornada completa
 • Experiencia: ao menos 3 anos

Hotel de 5* pertencente á cadea hoteleira de ámbito internacional precisa incorporar un/unha Director/a para Balneario situado en Galicia.

Descrición:

A súa principal función será velar polo correcto funcionamento de tódalas áreas do Balneario, coordinar os distintos departamentos do mesmo para incrementar a eficiencia e fomentar a produtividade e a motivación nos equipos de traballo.

Pensamos nunha persoa con experiencia no cargo ofertado, cunha clara vocación cara o cliente.

Ofrécese incorporación estable á cadea hoteleira e proxección profesional.

Salario a negociar en función da valía aportada.

Requisitos mínimos:

 • Imprescindible ALTO nivel de Inglés (valorararase o coñecemento de outros idiomas).
 • Vocación de servizos, orientación a resultados e capacidade para a xestión de persoas.
 • Diplomado/Graduado en Turismo

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Personal de reservas en Chantada

Fecha de la oferta: 03/03/2017

 • Ubicación: Chantada, Lugo
 • Tipo de contrato: jornada completa
 • Número de vacantes: 5

Grupo Hotusa busca para sus oficinas centrales en Galicia, perfiles jóvenes diplomados en turismo, para los diferentes departamentos, reservas, contratación, etc.

Descripción:

Pensamos en recién titulados en turismo o formación relacionada, con idiomas y con muchas ganas de aprender y crecer dentro de una compañía multinacional y en proceso continuo de expansión.

Posición estable con posibilidades reales de crecimiento profesional.

Requisitos:

 • Formación relacionada con el Sector Turístico. Titulación mínima: Diplomado
 • Experiencia de 1 año en Atención al cliente en el sector turismo.
 • Imprescindible dominio de inglés.

Inscribirse en esta oferta: AQUÍ

Comercial Turismo Galicia

Data da oferta: 27/02/2017

 • Ubicación: A Coruña
 • Descrición:

Perfil comercial e con experiencia no mundo do turismo.

Búscase incorporar un comercial para traballar na zona norte de España (Galicia). O obxetivo do posto de traballo é realizar visitas a AXENCIAS DE VIAXES da zona promocionando a empresa. Ofrécese contrato de incorporación inmediata e estable.

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ

Boletín de Novidades na Investigación Turística en España

Boletín SICTUR correspondente a febreiro de 2017 sobre as últimas novidades da produción científica realizada polas Universidades españolas no ámbito da investigación turística.

Editado por REDINTUR en estreita colaboración coa Sociedade Mercantil Estatal para a Xestión da Innovación e as Tecnoloxías Turísticas, S.A. (SEGITTUR).

Ver informe: AQUÍ

Boletín de Novedades en la Investigación Turística en España

Boletín SICTUR correspondiente a febrero de 2017 sobre las últimas novedades de la producción científica realizada por las Universidades españolas en el ámbito de la investigación turística.

Editado por REDINTUR y en estrecha colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S. A (SEGITTUR).

Ver informe: AQUÍ