Empresa: Hotel de luxo con clientela internacional

Localización: A Coruña

 

Funcións:

  • Aplicar os métodos de traballo, manual de procedementos e instrucións de traballo Iberostar e velar polo seu cumprimento.
  • Seguir as instrucións e protocolo de traballo do departamento de recepción.
  • Atención ao cliente: check-in/check-out.
  • Introdución de reservas.
  • Realización do parte de novidades.
  • Custodiar os obxectos de valor e o diñeiro depositados.
  • Realizar labores propios da facturación e cobranza.
  • Arqueos de caixa.
  • Recibir, tramitar e dirixir as reclamacións dos clientes ós servizos correspondentes.

 

Requisitos:

-Imprescindible Nivel ALTO de INGLÉS e RUSO (valorarase o coñecemento doutro idioma).
-Experiencia como recepcionista en hoteis de 4* e 5*.
-Orientación ao cliente e vendas.
-Boa imaxe profesional.
-Residencia en provincia vacante.

Máis información: Jobitur