Dataa da oferta: 06/03/2017

  • Ubicación: Pontevedra
  • Tipo de contrato: indefinido, xornada completa
  • Experiencia: ao menos 3 anos

Hotel de 5* pertencente á cadea hoteleira de ámbito internacional precisa incorporar un/unha Director/a para Balneario situado en Galicia.

Descrición:

A súa principal función será velar polo correcto funcionamento de tódalas áreas do Balneario, coordinar os distintos departamentos do mesmo para incrementar a eficiencia e fomentar a produtividade e a motivación nos equipos de traballo.

Pensamos nunha persoa con experiencia no cargo ofertado, cunha clara vocación cara o cliente.

Ofrécese incorporación estable á cadea hoteleira e proxección profesional.

Salario a negociar en función da valía aportada.

Requisitos mínimos:

  • Imprescindible ALTO nivel de Inglés (valorararase o coñecemento de outros idiomas).
  • Vocación de servizos, orientación a resultados e capacidade para a xestión de persoas.
  • Diplomado/Graduado en Turismo

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ