Data da oferta:  16/02/2017

 • Ubicación: Grove, Pontevedra.
 • Horario: Fins de semana.
 • Tipo de contrato: Xornada partida.
 • Número de vacantes: 1.

Nortempo Villagarcía selecciona recepcionista con inglés para Hotel na zona de O Grove

Requisitos

 • Formación Profesional Grao Superior – Hostelería e Turismo.
 • Experiencia mínima dun ano en posto similar.
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante.
 • Alto nivel de inglés.
 • Dispoñibilidade dos fins de semana, semana santa e temporada de verán (Xullo e agosto xornada completa/Fins de semana e Semana Santa: horario partido).

Funciones

 • Atención telefónica.
 • Coñecemento do programa de xestión para reservas/recepción.
 • Dominio do programa informático de xestión hoteleira.
 • Recepción de clientes.
 • Tareas administrativas propias do posto.

Inscribirse nesta oferta: AQUÍ