• EmpresaHotel Costa Vella
  • Posto: Recepcionista-anfitrión
  • Localización: Santiago de Compostela

Requisitos:

  • Titulación mínima: Bachillerato/COU
  • Experiencia: Sólo prácticas
  • Categoría profesional: Empregado/a
  • Residencia: Provincia vacante
  • Idioma imprescindible: Inglés – Profesional

Perfil demandado:

Persona dinámica, responsable e proactiva. Que se sinta cómoda co trato ao público e o traballo en equipo. Valorarase que máis alá da formación técnica se manexe con soltura nun entorno de servizo hoteleiro-hosteleiro global: programa de xestión hoteleira, idioma inglés, xestión básica, alimentos e bebidas…etc.
Valorarase igualmente un bo nivel cultural xeral e en concreto o coñecemento da cultura e xeografía locais.

Interesados/as inscribirse en Turijobs.