Por que estudar USC Turismo?

  • Más de 17 años de experiencia en formación teórica y práctica en Turismo.
  • 9 créditos en prácticas en empresas e instituciones del sector
  • Equipo de máximo nivel académico que trabaja en un ambiente multidisciplinar y multicultural
  • Presentes en la Red Interuniversitaria de Másteres en Turismo

Saídas profesionais

  • Dirección de empresas e actividades turísticas.
  • Planificación e xestión de destinos turísticos en institucións públicas e privadas.
  • Planificación e xestión de proxectos de aproveitamento dos recursos turísticos.
  • Investigación de mercados turísticos e desenvolvemento do coñecemento no ámbito do turismo.
  • Formación e asesoramento no campo turístico.
  • Emprendemento de actividades turísticas.

 

 

Imprescindible

O máster impártese nas dúas linguas oficiais da USC (galego e castelán) polo que se a túa lingua materna non é unha delas será requisito imprescindible ter a certificación de B2 en polo menos unha das dúas linguas.